ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA [tylko 5 osób]

W związku z wprowadzonym ograniczeniem ilości uczestników w Mszy św. do pięciu osób oprócz posługujących, prosimy o uczestnictwo w obrzędach tylko zamawiających intencję mszalną w liczbie nieprzekraczającej 5 osób !!!
Pozostali parafianie będący w stanie łaski uświęcającej:

  • przyjmą Komunię św.,
  • otrzymają błogosławieństwo,
  • rozesłanie do domów.

W przypadku złego samopoczucia, kataru, kaszlu, infekcji – ZOSTAŃ W DOMU !!! Pomódl się i wysłuchaj transmisji Mszy św. w internecie, radiu lub telewizji.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

§ 7 ust. 1 pkt 3
Ograniczenia polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

  •  5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.
  •  50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020r. do dnia 24 marca 2020r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020r. do odwołania.

Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 522