Cmentarz w Nidku

Parafia św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku posiada dwie nekropolie. Stary cmentarz w centrum przy ul. św. Jana Pawła II, na którym nie dokonuje się pochówku oraz nowy przy ul. św. Judy Tadeusza 7.

Staraniem Rady Parafialnej z poparciem ks. Proboszcza oraz parafian w 2019 roku został złożony wniosek do Rady Gminy Wieprz o przejęcie nowego cmentarza parafialnego w zarząd przez Gminę Wieprz.

fot. A. Mejza

17 grudnia 2020 roku podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz została przyjęta uchwała w sprawie przejęcia w zarządzanie Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku oraz nadania mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą „Cmentarz Komunalny Nidek”.

Obecnie trwa procedura przekazania cmentarza.
Parafia zobowiązała się dostarczyć do urzędu wymagane dokumenty.
Przyjmowanie przez parafię opłat za groby “na 20 lat” zostało obecnie wstrzymane.

Do czasu oficjalnego przekazania cmentarza w zarząd przez Gminę Wieprz obowiązek utrzymania nekropolii i koszty wywozu śmieci należy do parafii. W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców o dokonywanie wpłat na wywóz nieczystości do Przewodniczących Rejonów lub na konto parafii ze wskazaniem “na śmieci z cmentarza”.

Członkowie Rady Parafialnej

Nr konta parafialnego:
53 8437 0002 0014 0726 0061 0001
Parafia Rzymskokatolicka w Nidku
ul. Św. Jana Pawła II 5
34-122 Nidek