Cmentarz w Nidku

Staraniem Rady Parafialnej z poparciem ks. Proboszcza oraz parafian w 2019 roku został złożony wniosek do Rady Gminy Wieprz o przejęcie nowego cmentarza parafialnego w zarząd przez Gminę Wieprz.

17 grudnia 2020 roku podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz została przyjęta uchwała w sprawie przejęcia w zarządzanie Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku oraz nadania mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą „Cmentarz Komunalny Nidek”.

W październiku 2021 roku została podpisana umowa przekazania nowego cmentarza przez parafię – Gminie Wieprz z dniem 30 listopada 2021 roku.

fot. A. Mejza

Dotychczas parafia św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku posiadała dwie nekropolie. Stary cmentarz w centrum przy ul. św. Jana Pawła II, na którym nie dokonuje się pochówku oraz nowy cmentarz przy ul. św. Judy Tadeusza 7.

Przyjmowanie przez parafię opłat za groby zostało wstrzymane. Nadpłaty powstałe przez opłacenie mogiły na przyszłe lata można odebrać w kancelarii po okazaniu dowodu wpłaty. Zobowiązuje się dysponentów grobów do podania swoich danych kontaktowych oraz wnoszenia opłat za groby “na 20 lat” w kasie Urzędu Gminy Wieprz od 5 listopada 2021 roku.

Wyszukiwarka grobów osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Nidku: cmentarzgieraltowice.artlookgallery.com