Gazeta parafialna

“Nidecki Dzwon”

W dniu 3 kwietnia 2011 roku ukazał się pierwszy numer parafialnego czasopisma, który wydano bez tytułu. Ogłoszono konkurs na tytuł gazety. Spośród wielu propozycji wybrano “Nidecki Dzwon” nawiązując do historii dzwonu, który ocalał przed wojenną grabieżą będąc zakopany pod ziemią, a także do Jego głosu rozchodzącego się po całej parafii z nideckiej świątyni.

Gazeta zostaje wydawana z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Świąt Wielkanocnych, wakacji czy rozpoczęcia roku szkolnego, a także dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w parafii.

Kontakt do Redakcji
e-mail: tygodnikparafialny@gmail.com

(Tylko archiwalne numery można pobrać poniżej)

Rok 2023

Rok 2022

ARCHIWUM
Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

 

Rok 2011