Historia parafii


Obraz Matki Bożej Śnieżnej

Kalendarium parafii

1) 13 lipca 1313 r. – za panowania Władysława Łokietka, gdy biskupem krakowskim był Jan Muskata, erygowana została parafia w Nidku.

2) W źródłach kościelnych w latach 1325-1327 parafia tutejsza występuje jako “ecclesia de Nidek”, która płaci świętopietrze w wysokości 2 skojców i 6 denarów. Z tego czasu pochodzi też informacja o pierwszym znanym z imienia plebanie w Nidku. Był nim w latach 1326-27 niejaki Johannes.

3) 1539 r. – według tradycji z fundacji Nideckich herbu Wieże, ówczesnych właścicieli tutejszych dóbr wzniesiony został drewniany, istniejący do dziś kościół.

4) 1555 r. – świątynia w Nidku została sprofanowana i od tego momentu przez ponad 100 lat pełniła funkcję najpierw zboru kalwińskiego, a potem ariańskiego (Braci Polskich).

5) 1669 r. – przywrócona została parafia w Nidku, wtedy też nastąpiła rekoncyliacja kościoła dokonana przez krakowskiego biskupa pomocniczego Mikołaja Oborskiego.

6) XVII/XVIII w. – energiczna działalność duszpasterska ojców jezuitów w Nidku (ówcześni właściciele Nielepcowie osadzili nawet na pewien czas zakonników w nideckim dworze) i okolicy, która doprowadziła do powrotu tutejszych włościan do Kościoła katolickiego.

7) XX w. – gruntowne remonty drewnianego kościoła przeprowadzane po pierwszej wojnie światowej (ks. J. Dziża) i drugiej (ks. J. Nowak).

8) 1987 r. – poświęcenie nowego murowanego kościoła w Nidku, wzniesionego staraniem parafian i proboszcza ks. J. Stróżaka.

9) 3 kwietnia 2011 r. – ukazuje się pierwszy numer parafialnego czasopisma “Nidecki Dzwon“, który zostaje wydawany jako kwartalnik z okazji Wielkiego Postu, Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, wakacji czy rozpoczęcia roku szkolnego.

10) 30 czerwca 2013 r. – odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zmarłego proboszcza i budowniczego świątyni: “KSIĘDZU KANONIKOWI JANOWI STRÓŻAKOWI – BUDOWNICZEMU TEGO KOŚCIOŁA – PROBOSZCZOWI W LATACH 1974-2004 – ZM. 10.12.2012 – PARAFIANIE ŚW. APP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA W NIDKU”.

11) 27 października 2013 r. – uroczyste obchody 700-lecia parafii w Nidku połączone z odpustem parafialnym i poświęceniem ufundowanego z okazji Jubileuszu nowego witraża przedstawiającego świętych Patronów Szymona i Judę Tadeusza.

12) 8-9 listopada 2014 r. – wizytacja kanoniczna parafii przez ks. biskupa Romana Pindla – ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania i poświęceniem ufundowanego przez górników witraża przedstawiającego św. Jana Pawła II.

13) 11 listopada 2018 r. – odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej mężczyzn z naszej parafii poległych i zaginionych w czasie I wojny światowej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

14) 27 października 2019 r. – odpust parafialny połączony z poświęceniem witraża św. Krzysztofa ufundowanego przez kierowców naszej parafii oraz odnowionego wnętrza świątyni wykonanego dzięki ofiarności i dobroci serc parafian.

15) 31 października 2021 r. – poświęcenie tablicy upamiętniającej mężczyzn z naszej parafii poległych i zaginionych w czasie II wojny światowej z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Znani z imienia Proboszczowie i Administratorzy parafii

1) ks. Johannes 1326 – 1327
2) ks. Józef Lorencowicz 1728 – 1734
3) ks. Antoni Masłowski 1735 – 1762
4) ks. Kazimierz Tobolski 1762 – 1765
5) ks. Kazimierz Okuniowski 1765 – 1767
6) ks. Albert Hebda 1768 – 1770
7) ks. Marcin Kłosinski do 1786 r.
8) ks. Marcin Szeliga 1787 – 1790
9) ks. Józef Koruszewicz 1790 – 1807
1807 – 1808 duszpasterstwo w Nidku sprawują OO. Reformaci z Kęt
10) ks. Walenty Kucharski 1808 – 1819
11) ks. Wincenty Czerwiński 1820 – 1823
12) ks. Józef Wiesner 1823 – 1825
13) ks. Jósef Andraszek 1826 – 1829
14) ks. Jan Stojs 1830 – 1832
15) ks. Walenty Kucharski 1833 – 1834
16) ks. Stanisław Antałek 1835 – 1856
17) ks. Jan Twardowski w 1857 r.
18) ks. Wawrzyniec Rzeszódko 1857 – 1867
19) ks. Józef Mika 1867 – 1903
20) ks. Bartłomiej Szafraniec 1903 – 1904
21) ks. Joachim Dziża 1904 – 1935
22) ks. Jan Stojanowski 1935 – 1942
23) ks. Dyonizy Gąsiorek 1942 – 1946
24) ks. Jan Nowak 1946 – 1963
25) ks. Stanisław Waluś 1963 – 1968
26) ks. Augustyn Kotyrba 1968 – 1972
27) ks. Henryk Bobowski 1972 – 1974
28) ks. Jan Stróżak 1974 – 2004
29) ks. Józef Sowiński 2004 – …

Księża pochodzący z naszej parafii

Kapłani zakonni:


ks. Kazimierz Wysogląd SDS
∗ 1950 Nidek, (1975) Bagno, + 31.03.2015 Trzebnica

 


ks. Mirosław Kosiec SDB
∗ 1982 Nidek, (2022) Kraków