Kronika parafialna

“Mamy Kronikę Parafialną”

W czasie obrad Komitetu Parafialnego w niedzielę 1 czerwca 2014 roku ks. Proboszcz poprosił zebranych o znalezienie osoby, która prowadziłaby “Kronikę Parafialną” i dokumentowała bieżące życie parafii.

kronika_1
fot. K. Kolasa

Padło na mnie. To zaszczyt, ale i odpowiedzialność za słowa, które czytane po wielu latach mają opowiedzieć jasno i bezstronnie o życiu i wydarzeniach w parafii w danym czasie. Założeniem tego projektu było, aby początek kroniki był początkiem pracy obecnego Proboszcza – ks. kan. Józefa Sowińskiego w Nidku. To rok 2004, a więc dziesięć lat wstecz.

Skąd wziąć materiały? Jak zabrać się za tę pracę? Pierwszym i głównym informatorem był ks. Proboszcz. Otrzymałam od Niego wiele zdjęć z początkowych lat Jego pracy oraz księgi parafialne dotyczące wpisów rodzin podczas peregrynacji obrazu Św. Rodziny czy księgę deklaracji trzeźwości – co już było dla mnie wielką pomocą. Kilkakrotnie spotykałam się z naszym księdzem, aby ustalić daty, wydarzenia i sprawy, które powinny być opisane w “Kronice Parafialnej”. Pomysł miałam taki, aby ustalić ważne sprawy, rozpisać je na lata hasłami, zebrać materiały, a później opisać je w kronice. Tak też zrobiłam. Okazało się jednak, że tej wiedzy i materiałów potrzeba jest więcej, niż ks. Proboszcz i ja posiadamy.

Zwracałam się więc do wielu zaprzyjaźnionych osób z prośbą o pomoc w różnych kwestiach. Największą pomoc oprócz ks. Proboszcza otrzymałam od Pana organisty Krzysztofa Kolasy. To za Jego namową zakupiliśmy piękną księgę o formacie A3 z białymi kartkami wewnątrz i niebieską oprawą ze złoceniami na zewnątrz. Później pomagał mi przy wywoływaniu zdjęć zrobionych przez fotografa Pana Aleksandra Mejzę np. zdjęcia I Komunii Świętej z lat 2006-2009 i 2013 r., z uroczystości dożynkowych 2011 i 2012 r., poświęcenia wozu strażackiego z 2010 r., 700-lecia parafii, procesji Bożego Ciała 2014 r., itd. Ponadto służył mi wiedzą o różnych opisywanych przeze mnie pielgrzymkach i świętach. Dziękuję Mu za to serdecznie.

Dziękuję także wszystkim, którzy mi pomogli w jakikolwiek sposób:
– Panu Aleksandrowi Mejza, który bezinteresownie umożliwił wywołanie swoich zdjęć do kroniki,
– Pani Marii Rybak – za zdjęcia z Lichenia i zeskanowanie obrazu Św. Rodziny przez Jej syna Krystiana,
– Pani Marii Łacheta – za program Misji w 2008 r. oraz zdjęcia z różnych ważnych wydarzeń dla parafii,
– Pani Krystynie Tomiczek – za program renowacji Misji w 2009 r.,
– Paniom Cecylii Wnęk i Ewie Szyc – za zgodę na przepisanie do kroniki Ich tekstów z “Księgi wpisów”, która towarzyszyła obrazowi Św. Rodziny w 2008 r.,
– Pani Alfredzie Gawlik, Kierowniczce WDK – za zdjęcia z dożynek w 2010 r.,
– Panu Franciszkowi Gawlik, naszemu Kościelnemu – za udostępnienie ogłoszeń parafialnych z ostatnich lat i liczne wyjaśnienia,
– Dziękuję koleżankom i kolegom z chóru “Magnolia”, którzy pomogli mi ustalić ze zdjęć daty, wydarzenia i uroczystości,
– Dziękuję Paniom, do których dzwoniłam po różne informacje, a One mi ich udzielały w miarę posiadanej wiedzy.

Żadna z osób, do których się zwróciłam nie odmówiła mi pomocy. Za to raz jeszcze wszystkim gorąco dziękuję. Pozostało już tylko pisanie kroniki, ilustrowanie zdjęciami zdarzeń, uroczystości, pielgrzymek. Trwało to kilka tygodni. Udało się. Mamy “Kronikę Parafialną” z wpisami z lat 2004 – 2014. Teraz już tylko uzupełniać wpisy na bieżąco ważnych dla parafian spraw. Kronikę złożyłam na ręce ks. Proboszcza w dniu 23 lipca 2014 roku.

Może za kilka czy kilkadziesiąt lat ktoś czytając tę kronikę wspomni i nas…?

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Wasz Kronikarz – Wanda Szyc

“Księga Żywego Różańca”

W czerwcu 2021 roku dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego Kronikarza – Pani Wandy Szyc została założona Księga Żywego Różańca, do której wpisane zostały osoby modlące się w Kołach Różańcowych od pierwszej połowy XX wieku do czasów współczesnych. Uwzględniono w niej osoby zmarłe, o których zachowała się nasza pamięć, a także żyjące, należące do sześciu Róż Żeńskich oraz Róży Męskiej.

Zachęca się zwłaszcza mężczyzn z naszej parafii do podjęcia codziennej modlitwy jednego dziesiątka Różańca świętego. Podczas pierwszo-piątkowych spotkań Żywego Różańca ustalana jest intencja w jakiej modlimy się w najbliższym miesiącu.

Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim za codzienną modlitwę, uczestnictwo w Mszach św. także w tygodniu oraz za obecność w comiesięcznych spotkaniach Róż Różańcowych, która ze względu na pandemię była znacznie mniejsza.

ks. proboszcz Józef Sowiński